Skip links

Eğitimlerimiz Eğitimlerimiz

Eğitimlerimiz

Sağlık hizmetlerinin sunumu ve yönetimi önemli bir uzmanlık alanıdır. Tıbbi işlerden ayrı değerlendirilmeli, gelen misafirin hasta ya da hasta yakını olduğunu düşünerek daha özenli bir hizmet sunumu gerektirmektedir. Nuada, ekibinizin süreçlere olan hakimiyetini artırmak, uygun alanlarda hizmet vermesini sağlamak ve en uygun çalışma şekillerinde kaynağınızı en iyi şekilde kullanmanızı sağlayacak geniş bir eğitim yelpazesine sahiptir.

Patient Journey Mapping

Bir hastanın aklından neler geçiyor, bilmek ister miydiniz? Nelerden memnun, neler onu rahatsız edebilir? Bu eğitim ile birlikte misafir profilinizi çıkartıp, hızlı aksiyon planları alma ve hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Eğitimin ilk yarısında teorik bilgi aktarımı, ikinci yarısında ise hastane özelinde Müşteri Yolculuk Haritası oluşturmak için sınıf içi workshop çalışması yapılacaktır.

1 1

Eğitim İçeriği

 • Patient Journey Nedir? Aşamaları Nelerdir?
 • Hasta Yolculuk Haritası (Patient Journey Map) Nedir? Nasıl Hazırlanır?
 • Haritalamaya Neden İhtiyaç Duyular?
 • Haritalamada Olması Gereken Özellikler
 • Haritalamada Modeller
 • Haritalamada Aşamalar
 • Haritalamada Araçlar
 • Hastane-Misafir Yolculuk Haritası Oluşturulması
 • Workshop

2 2

Kimler Katılabilir?

 • Hastane Yöneticileri
 • Hasta / Misafir İlişkileri Yöneticileri
 • Hasta Hizmetleri Müdürleri / Sorumlular
 • Kalite Sorumlusu
 • İşletme Müdürleri
 • Hemşire Hizmetleri Müdürü
 • Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürleri

3 3

Kazanımlar

 • Hasta Deneyimini İyileştirme
 • Hasta Sayısını Artırma
 • Hasta Sadakatini Artırma
 • Hasta Memnuniyetini Artırma

4 4

Eğitim Süresi ve Yeri

8 saat (Online / Hastane)

Tüm eğitimlerimiz hem Türkçe hem de İngilizce olarak verilebilmektedir.

Design Thinking

(Tasarım Odaklı Düşünme)

Hastalarınızın karşılanmamış olan ihtiyaçlarını ve isteklerini derinlemesine anlamak, hasta merkezli düşünce sistemini ekip içinde oluşturmak için hazırlanan, uluslararası platformlarda da popüler olan bir eğitimdir. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan araştırmalara göre Tasarım Odaklı Düşünme formüllerini sağlık hizmetlerine uygulamak, hasta ve hastane yönetiminin ihtiyaçlarına odaklanmayı artırarak yeniliği, verimliliği ve etkinliği artırıyor. Çalışma arkadaşlarınız için yaratıcı düşünmeyi teşvik edecek teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalar ile hastane özelinde çalışmalar yapılacaktır.

1 1

Eğitim İçeriği

 • Design Thinking Nedir?
 • Design Thinking Aşamaları
 • Design Thinking Yaklaşımının Sağlık Sektöründe Kullanımı
 • Neden Design Thinking ‘e İhtiyaç Duyarız?
 • İnovasyon Örnekleri
 • Tasarım Odaklı ve Analitik Düşünme
 • Geleneksel Düşünme ve Tasarım Odaklı Düşünme Farkı
 • Tasarım Odaklı Düşünmenin 6 Alışkanlığı
 • Design Thinking Modeli ve Uygulamaları
 • Empati Analizi
 • Workshop

2 2

Kimler Katılabilir?

 • Hastane Yöneticileri
 • Hasta / Misafir İlişkileri Yöneticileri
 • Hasta Hizmetleri Müdürleri / Sorumlular
 • Kalite Sorumlusu
 • İşletme Müdürleri
 • Hemşire Hizmetleri Müdürü
 • Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürleri

3 3

Kazanımlar

 • Hasta Deneyimini İyileştirme
 • Çalışan İletişimi ve Problem Çözme Yeteneğini Artırma
 • Rekabet Avantajı Sağlama
 • Hasta Merkezli Düşünmeyi Öğrenme
 • Hasta Memnuniyetini Artırma

4 4

Eğitim Süresi ve Yeri

8 saat (Online / Hastane)

Tüm eğitimlerimiz hem Türkçe hem de İngilizce olarak verilebilmektedir.

Liderlik ve Koçluk Eğitimi

Ekibiniz tarafından sevilen, her yönlendirmenizde hızlı sonuçlar aldığınız bir takım hayaliniz varsa, aradığınız ipuçları ve yönlendirmeler bu eğitimde. Başarılarınızın katlandığı, çalışmalarınızdan olumlu çıktılar aldığınız bir hastane ortamı için hem teorik hem de uygulamalı bir eğitim içeriği sizleri bekliyor.

1 1

Eğitim İçeriği

 • Lider ve Koçluk Nedir?
 • Liderlik Gelişimi
 • Liderlik Stilleri
 • Temel Koçluk Becerileri
 • Liderler İçin Çalışan Deneyimi
 • Sağlıkta Yönetsel ve Liderlik Odaklı Yetkinlikler
 • Kişisel Vizyon Oluşturma
 • Delegasyon
 • Etkili Geri Bildirim ve Dinleme
 • Bir Takımın Başarı Faktörleri
 • Çevik ve Klasik Dünyada Liderlik
 • Workshop

2 2

Kimler Katılabilir?

 • Hastane Yöneticileri
 • Hasta Hizmetleri Müdürleri / Sorumlular
 • İşletme Müdürleri
 • Hemşire Hizmetleri Müdürü
 • Ekip Liderleri

3 3

Kazanımlar

 • Çalışan Motivasyonu ve Memnuniyeti Artırma
 • Verimlilik Yönetimini Artırma
 • Şeffaflığı Artırma
 • Hasta Memnuniyetini Artırma

4 4

Eğitim Süresi ve Yeri

8 saat (Online / Hastane)

Tüm eğitimlerimiz hem Türkçe hem de İngilizce olarak verilebilmektedir.

Çatışma Yönetimi

Çatışma ne pozitif ne de negatiftir. Çatışmayı pozitif ya da negatif yapan şey nasıl yönetildiğidir. Hastane içerisindeki çalışan - çalışan ve çalışan - hasta arasındaki ilişkilerin en iyi şekilde yönetilmesini sağlamak için hem teorik hem de uygulamalı bir eğitimdir.

1 1

Eğitim İçeriği

 • Çatışma Türleri ve İletişim
 • Çatışma Yönetme Stratejileri
 • Çatışmanın Olumlu Etkileri
 • İkna ve Müzakerenin Gücü
 • Etkili Dinleme
 • Stres Yönetimi
 • Yapıcı Çatışma Workshop

2 2

Kimler Katılabilir?

 • Hastane Yöneticileri
 • Hasta Hizmetleri Müdürleri / Sorumlular
 • İşletme Müdürleri
 • Hemşire Hizmetleri Müdürü
 • Hasta / Misafir İlişkileri Yöneticileri
 • Çağrı Merkezi / Santral Görevlisi

3 3

Kazanımlar

 • Çalışan İletişimi ve Problem Çözme Yeteneğini Artırma
 • Takım Çalışmasını Artırma
 • Hasta Memnuniyetini Artırma

4 4

Eğitim Süresi ve Yeri

8 saat (Online / Hastane)

Tüm eğitimlerimiz hem Türkçe hem de İngilizce olarak verilebilmektedir.

Critical Thinking

(Eleştirel Düşünme)

Eleştirel Düşünme, çeşitli görünüşleri fark etme, çeşitli belirsizliklere çözüm getirme ve sonucunda en önemli olana karar vermektir. 7/24 acil durumları yönetmekle görevli çalışanlarınızın hızlı problem çözme yeteneklerini geliştirmek için hem teorik hem de uygulamalı yarım günlük bir eğitimdir.

1 1

Eğitim İçeriği

 • Critical Thinking Nedir?
 • Problem Çözme ve Karar Verme Yöntemleri
 • Eleştirel Düşünceyi Öğrenme / Öğretme
 • Duygusal ve Sosyal Zekayı Geliştirmek
 • Duygu Yönetimi
 • OODA Döngüsü
 • Workshop

2 2

Kimler Katılabilir?

 • Hasta Hizmetleri Ekip Liderleri
 • Hemşirelik Hizmetleri Ekip Liderleri
 • Hasta / Misafir İlişkileri Yöneticileri

3 3

Kazanımlar

 • Çalışanların Problem Çözme Yeteneğini Artırma
 • Takım Çalışmasını Artırma
 • Hasta Memnuniyetini Artırma

4 4

Eğitim Süresi ve Yeri

8 saat (Online / Hastane)

Tüm eğitimlerimiz hem Türkçe hem de İngilizce olarak verilebilmektedir.

Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Becerileri

Etkin bir dinleyici olabilen, açık iletişime ve etkili geri bildirime açık olan çalışanlar, misafirlerinize verilen hizmetin kalitesini oldukça artırmaktadır. Hasta sadakatini ve memnuniyetini artıracak çalışanlarınızın her alanda kendini daha iyi hissedeceği tüm gün süren bir workshop çalışmasıdır.

1 1

Eğitim İçeriği

 • İletişim Nedir?
 • Etkili İletişim Şekilleri
 • İletişim 5 Boyutu ve Sokrates’in 3 Filtresi
 • Etkili Geri Bildirim
 • Etkin Dinleme Modelleri
 • Davranış Modelleri
 • İletişim ve Gelişim Becerileri
 • Psikoteknik Testleri
 • Workshop

2 2

Kimler Katılabilir?

 • Hasta Hizmetleri Ekip Liderleri
 • Hemşirelik Hizmetleri Ekip Liderleri
 • Hasta / Misafir İlişkileri Yöneticileri
 • Çağrı Merkezi / Santral Görevlisi

3 3

Kazanımlar

 • Çalışanların Etkili Hitap Yeteneğini Artırma
 • Çalışanların İletişim Gücünü Artırma
 • Hasta Memnuniyetini Artırma
 • Hasta Sadakatini Artırma

4 4

Eğitim Süresi ve Yeri

8 saat (Online / Hastane)

Tüm eğitimlerimiz hem Türkçe hem de İngilizce olarak verilebilmektedir.

Yüksek Performanslı Takım Sırları

Yüksek performanslı takımların ortak özelliği, üyelerinin doğru zamanda doğru şekilde performanslarının ve beklentilerinin tanımlanmış olması ve bunların net, ölçülebilir ve anlaşılır olmasıdır. Bu eğitimde ekibinizin farklı yeteneklerdeki üyeleri ile uyum içinde çalışabileceğinin ip uçlarını öğreneceksiniz.

1 1

Eğitim İçeriği

 • Yüksek Performans Nedir?
 • Sürekli İyileştirme ile Yüksek Performans İlişkisi
 • Takım Olma ve Oluşturma
 • Etkinlik ve Verimliliğin Sürekli Artışı Mümkün mü?
 • Üretim ve Hizmet Hızı
 • Başarılı Bir Takım Nedir, Nasıl Olunur?
 • Kendi Kendini Yöneten Ekipler
 • Çapraz Fonksiyonlu Takım Oluşturma
 • Workshop

2 2

Kimler Katılabilir?

 • Hastane Yöneticileri
 • Hasta Hizmetleri Müdürleri / Sorumlular
 • İşletme Müdürleri
 • Hemşire Hizmetleri Müdürü / Sorumlular

3 3

Kazanımlar

 • Çalışan İletişim Yeteneğini Artırma
 • Takım Çalışmasını Artırma
 • Başarılı Takımlar Kurma
 • Hasta Memnuniyetini Artırma

4 4

Eğitim Süresi ve Yeri

8 saat (Online / Hastane)

Tüm eğitimlerimiz hem Türkçe hem de İngilizce olarak verilebilmektedir.

Etkili Sunum Teknikleri

Dinleyicilerin dikkatini çeken ve ikna olmalarına katkıda bulunan sunumlar yapmak için mutlaka etkili sunum teknikleri kullanmak gerekir. İyi bir lider, takım koçu tecrübesini, bilgisini ve yönetim ile ilgili duyuru ve çıktıları paylaşımda ne kadar etkin olursa, verimli sonuçlar için birbirleri ile üretken ve olumlu bir şekilde çalışarak çıktılar elde ederler. Bu eğitimde etkili sunum tekniklerini detaylıca aktarılıp, uygulamalı workshoplar ile hastaneye özel kişiselleştirilmiş vaka çalışmaları yapılmaktadır.

1 1

Eğitim İçeriği

 • Yönetim Becerileri ve Sorumluluklar
 • Topluluk Karşısında Konuşma ve Özgüven Gelişimi
 • Sağlıkta Etkin Sunum Becerilerinin Önemi
 • Dinleyici Kitleniz, İhtiyaç ve Beklentileri
 • Sunum Şablonu Nasıl Olmalı?
 • Geri Bildirim
 • Fikirlerin Etkili Aktarımı
 • Doğaçlama Çalışması
 • Workshop ve Yarışma

2 2

Kimler Katılabilir?

 • Hasta Hizmetleri Sorumlular / Ekip Liderleri
 • Hemşire Hizmetleri Sorumlular / Ekip Liderleri
 • Hasta / Misafir İlişkileri Yöneticileri

3 3

Kazanımlar

 • Sunum Becerilerini Artırma
 • Kendini ve Yapılan İşi Doğru İfade Etme
 • Geri Bildirim Kalitesini Artırma
 • Hasta Memnuniyetini Artırma

4 4

Eğitim Süresi ve Yeri

4 saat (Online / Hastane)

Tüm eğitimlerimiz hem Türkçe hem de İngilizce olarak verilebilmektedir.

Stres Yönetimi

Sağlık Sektörü 7/24 çalışma ortamı ve müşterilerinin sağlık sorunu yaşaması sebebi ile stresi en bol çalışma ortamlarından biridir. Başarmak için ihtiyacınız olan yetkinlikleri edinerek çalışanlarınızın kendilerini çok daha yakından tanıyarak, strese sebep olan faktörleri doğru yönetebilmelerini sağlamaktır. Bu eğitimde stres ile nasıl başa çıkacağınızı detaylıca öğrenip, uygulamalı workshoplar ile hastaneye özel kişiselleştirilmiş vaka çalışmaları yapılmaktadır.

1 1

Eğitim İçeriği

 • Stresin Tanımı ve Verdiği Zararlar
 • Majör Stres İnsan Vücudunu Nasıl Etkiler?
 • Stres Belirtileri
 • Stres Kaynakları
 • Stres ve Kontrol Odağı İlişkisi
 • Stresten Korunmak İçin Kurumsal ve Bireysel Çalışmalar
 • Hasta – Personel Stres Yönetimi Vaka Çalışması
 • Workshop

2 2

Kimler Katılabilir?

 • Hasta Hizmetleri Çalışanları
 • Hemşirelik Hizmetleri Çalışanları
 • Hasta / Misafir İlişkileri Yöneticileri
 • Çağrı Merkezi / Santral Görevlisi

3 3

Kazanımlar

 • Stres Yönetimi ile Başa Çıkma
 • Doğru Kararlar Verme
 • Geri Bildirim Kalitesini Artırma
 • Hasta Memnuniyetini Artırma

4 4

Eğitim Süresi ve Yeri

4 saat (Online / Hastane)

Tüm eğitimlerimiz hem Türkçe hem de İngilizce olarak verilebilmektedir.

Bu web sitesi, web deneyiminizi geliştirmek için tanımlama bilgileri kullanır.