Skip links

Hastane Personeli Liderlik ve Yetenek Yönetimi Hastane Personeli Liderlik ve Yetenek Yönetimi

Hizmetlerimiz

Stratejilerinize Uygun Yetkinlikte Sağlık Personeli Yetiştirme

Hastane Personeli Liderlik ve Yetenek Yönetimi, bir sağlık personelinin kendisine atanan rollerde, hedeflenen performansa ulaşması için gerekli olan temel yeteneklerini belirlenmesinde yardımcı olur. Bu yetenekleri hastanenizin stratejisiyle en iyi şekilde uyum sağlaması için gelin beraber çalışalım.

Hastane Personeli Yetkinlik Yönetimi

Personelin yeteneklerini ve yeterliliklerini belirleyip, potansiyelleri, ilgileri ve organizasyon stratejileri doğrultusunda daha iyi bir noktaya taşımak için tasarlayın.

Size özel yetenek modelinizi oluşturun.

Stratejilerinizi insan kaynağına dönüştürün.

Yetenek, çalışanın bilgi, beceri, deneyim ve davranışlarını kapsar ve yetenekli çalışanlar da kurumların en değerli kaynağıdır. Yetenekli çalışanlara sahip olmak her sektörde her bir kurum için bir rekabet anlamına gelmektedir. Değişen dünyada geleneksel insan kaynakları ölçüm ve uygulamalarının ihtiyacı karşılayamaz duruma gelmesi "Yetenek Yönetimi" olarak adlandırılan yeni bir yaklaşım ortaya çıkarmıştır.

Hastaneler arasında da rekabet avantajı sağlayarak, az sayıdaki nitelikli ve yetenekli insanı işe alma, geliştirme ve elde tutma çalışmaları yönetim stratejilerinde önemli bir yere sahiptir. Amaç sadece kaliteli çalışanları bulmak ve kazandırmak değil, çalışanların yetkinliklerinin ve yeteneklerinin belli bir iş hedefi doğrultusunda; performans göstergeleri de göz önünde bulundurularak geliştirilmesini sağlamaktır.

Siz de bu yeni rekabet ortamında avantajlı konumda olmak isterseniz, sağlık sektörüne özel hazırlanan yetkinlik yönetimi ürünümüz için sizi bilgilendirelim.

Bu web sitesi, web deneyiminizi geliştirmek için tanımlama bilgileri kullanır.