Skip links

Uçtan Uca Süreç İyileştirme ve Pazarlama Faaliyetleri Uçtan Uca Süreç İyileştirme ve Pazarlama Faaliyetleri

Hizmetlerimiz

Analitik Düşünce ile Tecrübenin Bileşimi

Misafirleriniz kapıdan adım attığı andan itibaren nereye yönelir, ne düşünür, ne bekler ve de karşılığında ne alır? Hizmet sektöründeki en zor müşteri profiline hitap etmek birçok aşamada yönetimi zorlayabilir.

Görünmeyen verimsizlikleri tespit edin ve fırsatlara öncelik verin.

Performans artırıcı çözüm önerileri ile bir adım öne geçin.

İlgili, güvenilir, nicel bilgilere dayalı iyileştirme hedefleri belirleyin.

Gelir ve Marka değeri artıran öngörüleri uygulayın.

Hiyerarşik süreç yapısı ve her hastaneye özel hazırlanan Sağlık Hizmeti Analitiği ile süreçlerinizi uçtan uca iyileştirmeyi vaat ediyoruz. Hastanın girişinden taburculuğuna kadar her işlemde, her bankoda ne kadar beklediği, ne kadar doğru işlem yapıldığı, nasıl fatura kesildiğine kadar her aşamada en iyi verimi almanızı sağlayabiliriz. Aynı zamanda gelir düzeyinizi ve marka bilinirliğinizi de artırmak için size en uygun pazarlama faaliyetlerini sunabiliriz.

Uçtan Uca Süreç Geliştirme ürünümüzün birincil amacı, sorunsuz iş akışı sunmak ve finansal yönetimi geliştirmektir.

Sağlık Hizmetinde Analiz Çalışması, hastaları etkileyen olası koşulları tahmin etmek için mevcut ve geçmiş hasta verilerinin toplandığı ve bu verilerin gelişmiş dijital teknolojiler kullanılarak analiz edildiği bir süreçtir.

Dünyada bunun örneklerini en çok pandemi aşamasında görüldü. Pandemi sırasında üretilen devasa veriler, araştırma ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının maksimum hasta havuzuna sahip şehirleri belirlemesine, yatak ve ventilatör kapasitesini tahmin etmesine, sağlık hizmetlerini analiz etmesine ve iyileştirmesine, hangi hastaların koronavirüse yakalanma olasılığının belirlenmesi gibi gelecekteki olayları tahmin etmesine ve hastalığın yayılmasını haritalandırmasına yardımcı oldu.

Bizler de size hastane saha tecrübemizle, olası verimsizliklerin önüne geçerek, hastanenin her metrekaresi için en iyi süreç haritalarını tasarlıyoruz. Maliyetleri azaltıp, veri kalitesi sorunlarını çözüyoruz. Örnek olarak hasta verilerinin hastane işletim sistemine (HIS) girmenin zorluğu, uygulayıcıların önemli verileri sistem dışında bırakmasına neden olabiliyor. Ya da bankoda gereksiz yere bekleyen bir hastanın memnuniyetsizliği hasta sadakat raporlarını etkileyebiliyor. Süreçlerinizi iyileştirmek demek, giderlerinizin azalması ve hasta memnuniyeti artırmak demektir.

Hekim Merkezli Değil, Hasta ve KaliteMerkezli Olun

Herhangi bir şirket, kurum yönetimi hem karmaşık hem de streslidir, hastane yönetimi ise daha da zordur. Hastane yöneticilerinin kararları hastaları etkiler, bu da daha fazla risk ve daha fazla sorumluluk anlamına gelir.

Pazarlama Stratejisi Yönetimi

Hizmet sektöründeki en zor müşteri portföyüne sahip hastanecilikte pazarlama stratejileri de reklam kısıtlarından dolayı işi iyice çıkmaza sokmaktadır.

Türkiye’de ve dünyada sağlık sektörü eskiden hekim merkezli iken, şimdi hacim temelli bir sektör olan hasta merkezli, kalite temelli bir sektör haline geldi.

Sağlık hizmetlerinde pazarlama faaliyetleri, misafirleri cezbetmek, sağlık yolculukları boyunca onlara rehberlik etmek ve sağlık sistemiyle etkileşimde kalmalarını sağlamak için tasarlanmış stratejik bir erişim ve iletişim sürecidir.

Gelişmiş sağlık hizmetleri pazarlama stratejileri, katılımı artırmak ve kurumsal büyümeyi hızlandırmak için çok kanallı, yüksek düzeyde segmentlere ayrılmış ve hedeflenen çevrimiçi ve çevrimdışı taktikleri entegre eder. Sağlık sistemleri, pazarlama çabalarının başarısını, temel performans göstergeleri (KPI'ler) ve/veya pazarlama yatırım getirisi (ROI) ile uyumlu belirli ölçütler aracılığıyla ölçer.

Sağlık hizmeti uygulamanızı pazarlamak, güven inşa ederek ve ilgiyi artırarak hasta hedef kitlenize açık bir iletişim hattı sağlar. Sağlık hizmetleri pazarlaması, hasta bağlantılarınızı artırmanıza ve bu ilişkileri uzun vadeli, sadık hastalar oluşturacak şekilde beslemenize olanak tanır. Başarılı sağlık hizmetleri pazarlaması, başarılı hasta katılımına yol açar ve başarılı hasta katılımı, gelişen bir uygulamaya yol açar.

Sizlere sunduğumuz Pazarlama Strateji Yönetimi ürünümüzle hasta sadakatinizi artıracak ve hastalarınızla daha çok kanal üzerinden bağlantı kurabildiğinizi göreceksiniz. Rekabet ortamında kendinizi farklı konumlandırmak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.

Bu web sitesi, web deneyiminizi geliştirmek için tanımlama bilgileri kullanır.